รถทัวร์บขส. ขอนแก่น | จุดขึ้นรถ บขส. อ.ทุ่งสง | เส้นทาง ทุ่งสง-ขอนแก่น

รถทัวร์ไปบขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เส้นทาง บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช – บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 32, วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ ปิยะประเสริฐทัวร์, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. อ.ทุ่งสง
  • จุดลง : ขอนแก่น จุดจอด: บขส. ขอนแก่น
Continue reading “รถทัวร์บขส. ขอนแก่น | จุดขึ้นรถ บขส. อ.ทุ่งสง | เส้นทาง ทุ่งสง-ขอนแก่น”